ภูเก็ต รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64 มี ผู้เสียชีวิตแล้ว 1 รายบาดเจ็บ 4 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นาย ปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2564โดยมีนายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นาย ปิยพงศ์ กล่าวว่า วันที่ 3 ของการณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 5 ครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 รายเป็นชายชาวต่างชาติสาเหตุเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ชำนาญเส้นทางซึ่งทางที่เกิดเหตุเป็นถนนในหมู่บ้านเหตุเกิดที่ตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ต และมีผู้บาดเจ็บจำนวน 4 รายเป็นผู้ชาย 2 ราย หญิงจำนวน 2 ราย โดยรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถมอเตอร์ไซด์ ทำให้จังหวัดภูเก็ตมียอดสะสมของการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 3 วันของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 รวม 9 ครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด 8 ราย
ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการวางมาตราการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงต่างๆนอกจากนี้ได้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในทุกจุดตรวจได้กวดขันในเรื่องวินัยจราจรและประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 โดยเคร่งครัด