ภูเก็ต รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในวันที่ 5 ของการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64

ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ รต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ว่าที่ ร.ต.วิกรม กล่าวว่าวันที่ 5 ของการณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 พบว่าในวันที่ 5 (15 เม.ย.64) ของการรณรงค์จังหวัดภูเก็ตมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 5 รายเป็นผู้ชาย 4 รายและผู้หญิง 1 ราย โดยรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถมอเตอร์ไซด์  ทำให้จังหวัดภูเก็ตมียอดสะสมของการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 5 วันของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 รวม 16 ครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด 15 ราย อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคืออำเภอเมืองภูเก็ต รองลงมาได้แก่อำเภอกะทู้ 4 รายและอำเภอถลางจำนวน 3 รายมีการเรียกรถตรวจทั้งหมด 1,714 คัน มีการดำเนินคดีในข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด รองลงมาไม่คาดเข็มขัดนิรภัยส่วนข้อหาเมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะจำนวน 8 ราย

ทั้งนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางในการลดอุบัติเหตุทางถนนตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากเพื่อจะได้นำมาแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป และพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากตัวบุคคลไม่ใช่สภาพถนน นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ให้เป็นไปตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด