ภูเก็ตจัดระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, ผู้บริหารและสมาชิกอบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเข้าร่วมสำหรับการประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยของท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ..2564 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้พบข้อบกพร่องและจุดอ่อนหลายประการของหน่วยงานผู้ให้บริการผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยเฉพาะการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือโควิด-19  ความปลอดภัยในการลงเรือ และท่องเที่ยวทางทะเลตามมาตรการของกรมเจ้าท่ารวมทั้งการนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถสามล้อพ่วงขึ้นสะพานท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และประเด็นการจัดระเบียบอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย และสร้างความภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองอย่างไรก็ตามจากการประชุมทาง อบจ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้บริหารท่าเรืออ่าวฉลอง รับที่จะไปดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆรวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เพื่อให้การแก้ปัญหาลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้