มาจากพื้นที่ สีแดง-สีส้ม เข้าภูเก็ต ไม่ต้องกักตัว เที่ยวได้ตามปกติ แต่ต้องลงทะเบียนผ่าน www.gophuket.com โหลด “หมอชนะ”

มาจากพื้นที่ สีแดง-สีส้ม เข้าภูเก็ต ไม่ต้องกักตัว เที่ยวได้ตามปกติ แต่ต้องลงทะเบียนผ่าน www.gophuket.com โหลด “หมอชนะ”
รายงานกิจกรรมต่างขณะอยู่ในพื้นที่ให้ EOC ตำบล รับทราบ หวั่นกักตัวนักท่องเที่ยวหาย ทำเศรษฐกิจซบหนัก
วางมาตรเข้มข้นควบคู่กระตุ้นเศรษฐกิจ นักวิชาการวิเคราะห์ หากไม่ใช้มาตรการเข้มข้น ยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 500 ราย ภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้ แน่นอน
**********************

วันนี้ (17 เม.ย. 64) ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 27/2564 โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่า การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ ได้ยึดเกณฑ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามที่ ศบค.กำหนด แต่ได้เพิ่มเติมในบางส่วนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและจำเป็นสำหรับจังหวัดภูเก็ต เช่น การห้ามไม่ให้มีกิจกรรมการให้บริการดำน้ำในทะเล เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อในภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 3-16 เม.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อจากการไปทำกิจกรรมดำน้ำกว่า 10 รายส่วนมาตรการในการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดสูงอยู่ในขณะนี้ 18 จังหวัดนั้น หลายๆ จังหวัดได้มีมาตรการให้มีการกักตัวคนที่เดินทางมาจากพื้นเสี่ยงแล้ว แต่ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น ยังไม่ได้มีมาตรการในการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่มีการแพร่ระบาดสูงหรือพื้นที่สีแดงแต่อย่างใดในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาทั้ง 3 ระลอก ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของภูเก็ตได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความเดือดร้อนกันทุกภาคส่วน ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันหามาตรการที่จะดำเนินการในการที่จะให้เศรษฐกิจของภูเก็ตขับเคลื่อนต่อไปได้และมีการยับยั้งการแพร่ระบาดได้อีกด้วย โดยไม่มีการปิดเมืองและไม่มีการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาภูเก็ต

โดยที่ประชุมมีมติว่า ให้ยึดตามหลักการและมาตรการที่เคยปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดในรอบแรกและรอบที่สอง มาปรับใช้ โดยให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงทุกคนสแกนQR-code “หมอชนะ” ลงทะเบียนเข้าภูเก็ตผ่านทาง www.gophuget.com และเมื่อเข้าไปพักบ้านญาติหรืออยู่ในจุดใดของภูเก็ต จะต้องรายงานให้ EOC ระดับตำบลรับทราบ เพื่อติดตามตัวว่าผู้ที่เข้ามาในภูเก็ตได้ปฏิบัติตัวอย่างไร เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ และกรณีที่เข้าพักตามโรงแรมต่างๆ ให้ทางโรงแรมรายงานไปยัง EOC และทางโรงแรมจะต้องทำบันทึกทุกวันว่าผู้ที่เข้าพักในโรงแรมได้เดินทางไปจุดใดบ้างในภูเก็ต เพื่อให้ทางสาธารณสุขเข้าควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วหากเกิดการแพร่ระบาดจากบุคคลที่เข้ามาในภูเก็ตโดยเร็วที่สุด โดยมาตรการดังกล่าวนี้ ทางจังหวัดจะออกเป็นคำสั่งและบังคับใช้ในเร็วๆนี้ว่าที่ร้อยตรี วิกรม กล่าวในตอนท้ายว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของภูเก็ต ที่ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทางฝ่ายสาธารณสุขได้แสดงความเป็นห่วงในจำนวนของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ข้อมูลว่าสุด วันนี้ (17 เม.ย.) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 192 ราย และหากทางจังหวัดไม่มีมาตรการเพิ่มเติม ทางนักวิชาการ มอ.ภูเก็ต ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการติดเชื้อและประมาณการว่าหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ ช่วงปลายเดือน พ.ค.นี้ ภูเก็ตจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 500 คนอย่างแน่นอน ซึ่งหากเราปล่อยให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงตามที่คาดการณ์ไว้ ถือว่าหนักมาก และจะเป็นภาระให้กับทางฝ่ายสาธารณสุขจะต้องรับภาระที่หนักขึ้นทั้งในเรื่องบุคลากร โรงพยาบาล รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ทางจังหวัดจึงจำเป็นที่จะต้องหามาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการป้องกันไม่ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงตามที่คาดการณ์ไว้ แต่จะต้องเดินควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตด้วย โดยไม่ปิดเมือง แต่จะต้องควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นโจทก์ที่หนักมากๆ ในสถานการณ์แบบนี้