อบจ.ภูเก็ต จับมือ ทน.ภูเก็ต ระดมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อย่านเมืองเก่าภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จับมือ ทน.ภูเก็ต ระดมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อย่านเมืองเก่าภูเก็ต หนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้สื่อข่าวราบงาน ที่ บริเวณสนามชัย ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับปลัดเทศบาลนครภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง ปล่อยขบวนรถน้ำและรถฉีดพ่นฆ่าเชื้อออกทำการฉีดล้างทำความสะอาดถนนบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต อาทิ ถนนถลาง ถนนพังงา เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกเมษายน ซึ่งยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเดือนกรกฎาคมนี้นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยขณะนี้จังหวัดภูเก็ตไม่ได้มีการประกาศล็อคดาวน์หรือปิดเมือง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกองช่าง ได้ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ และรถฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ซึ่งได้รับการการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและนิธิทรายขาวทะเลใสตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิด-19 ในระลอกแรก จำนวน 2 คัน เพื่อไปล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าบนพื้นถนนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยเชื่อว่าการป้องกันย่อมที่จะดีกว่าการรักษา และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันสำหรับตนเองและคนในครอบครัวด้วยอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามสถานที่เสี่ยงต่างๆ รวมทั้งได้มีการจัดสรรงบประมาณ 4.7 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อ Rapid Testantibody Covid 19 จำนวน 10,000 ชิ้น และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต