จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC)

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC) ทุกตำบลในการดำเนินการปฏิบัติคำสั่งจังหวัดภูเก็ตในมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC) ประจำตำบลในทุกตำบลของจังหวัดภูเก็ตในการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต 2012/2564 เรื่องปิดสถานที่และกำหนดมาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด        ในเรื่องการตรวจคัดกรองคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดที่ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 17 จังหวัดที่มาพำนักในจังหวัดภูเก็ตต้องปฏิบัติตามดังนี้คือโหลดแอปหมอชนะบนสมาร์ทโฟนและแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ขอความร่วมมือลงทะบียนออนไลน์ www.gophuket.com เพื่อแจ้งเดินข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตหรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ที่ เทศบาลหรืออบตในพื้นที่พักอาศัยโดยศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล เทศบาล อบต) จะเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ (สีส้ม) 59 จังหวัด ให้ปฏิบัติตามดังนี้คือโหลดแอปหมอชนะบนสมาร์ทโฟนและแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ขอความร่วมมือลงทะบียนออนไลน์ www.gophuket.com และปฏิบัติตามศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบลอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้เพื่อให้การป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิทเป็นไปตามที่ทางจังหวัดกำหนดและให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดโดยเคร่งครัดและให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวได้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป