ผู้บริหารจังซีลอนคลินิก (ในเมือง) และกลุ่มเพื่อนที่มีนามสกุลจิตกุศลทั่วประเทศส่งมอบผ้าห่มนาโนจำนวน 1,500 ผืน แก่จังหวัดภูเก็ตและมูลนิธิรามาธิบดี

ผู้บริหารจังซีลอนคลินิก (ในเมือง) และกลุ่มเพื่อนที่มีนามสกุลจิตกุศลทั่วประเทศส่งมอบผ้าห่มนาโนจำนวน 1,500 ผืน แก่จังหวัดภูเก็ตและมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อนำไปใช้ดูแล ผู้ป่วย covid 19 ณโรงพยาบาลสนาม

วันนี้ 20 เมษายน 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต และผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันรับผ้าห่มนาโนขนาด 4 ฟุต ที่ใช้เฉพาะบุคคลจำนวน 500 ผืน จาก นต.นพ.ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ รน.ผู้บริหารจังซีลอนคลินิก (ในเมือง) และกลุ่มเพื่อนที่มีนามสกุลจิตกุศลทั่วประเทศ เพื่อนำส่งต่อไปช่วยเหลือ ประชาชน ที่เข้ารับการรักษาโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามของ จังหวัดภูเก็ต

โอกาสเดียวกันนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังเป็นผู้แทนรับมอบผ้าห่มนาโนจำนวน 1,000 ผืน  พร้อมผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ จาน ช้อน และขันน้ำ จำนวน 100 ชุดเพื่อส่งต่อไปยังมูลนิธิรามาธิบดีด้วย

สำหรับโครงการในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้บริหารจังซีลอนคลินิก(ในเมือง) และกลุ่มเพื่อนที่มีนามสกุลจิตกุศลทั่วประเทศได้ดำเนินการร่วมกันจัดหาผ้าขนหนูและผ้าห่มนาโนขนาด 4 ฟุต ที่ใช้เฉพาะบุคคลจำนวน 1,500 ผืน ซึ่งได้ทำความสะอาดพร้อมอบฆ่าเชื้อด้วยระบบทางการแพทย์ชั้นสูง สามารถพร้อมใช้ได้อย่างปลอดภัย โดยการจัดโครงการยังได้รับความอนุเคราะห์ กล่องบรรจุผ้าห่มทั้งหมด จากบริษัท SCG EXPRESS  และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทภูเก็ตแหลมทองขนส่ง เป็นผู้ดำเนินจัดส่งผ้าห่มให้ โรงพยาบาลสนาม ทั่วประเทศโดยคิดค่าจ่ายเพียง 25 % ด้วย