ภูเก็ตเฉลี่ยพบผู้ป่วยโควิด วันละ 20 คน เตรียมผุดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 รองรับ เฟสแรกพร้อมดำเนินการปรับปรุงหากโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 มีผู้ป่วยเข้าพักรักษา 70 %

วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงศ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมือง จ.ภูเก็ต อาจารย์สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรัษฎา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 265 เตียง พร้อมรับมอบหมอน ผ้าห่ม เตียงกระดาษ และ โทรศัพท์มือถือจากภาคเอกชน ที่ร่วมให้การสนับสนุนนายแพทย์เฉลิมพงศ์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ว่า จากสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน และจากจำนวนตัวเลขที่ผ่านมาพบว่าตัวเลขเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อว่าที่วันละประมาณ 20 คน ล่าสุดเมื่อวานนี้ ( 19 เม.ย.) มีผู้ป่วยยืนยันแล้วจำนวน 230 คน และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 คือที่ มอ.ภูเก็ต แล้วประมาณ 70 คน ซึ่งมีแนวโน้มการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ถ้ามีผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามประมาณ 70 % ของจำนวนเตียงที่รองรับได้คือ 150 เตียง ทางจังหวัดจำเป็นที่จะต้องเตรียมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ไว้รองรับสำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นั้นสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 265 เตียง แต่จะปรับปรุงในเฟสแรกก่อนซึ่งรองรับผู้ป่วนได้จำนวน 70 เตียง โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและวางแผนในการปฏิบัติงาน และ การจัดหาอุปกรณ์อำนวนความสะดวกอย่างไรก็ตามนอกจากจะมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของโรงพยาบาลสนามแล้ว ในส่วนของการทำงานเชิงรุกเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิดนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะลงทำงานเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้านเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงในหมู่บ้านต่างๆที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ถ้าพบผู้ติดเชื้อก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษา ซึ่งจะทำให้การแพร่ระบาดลดลง และจะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดลงได้ แต่ขอให้ชาวภูเก็ตให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับทางหน่วยงานราชการการ