นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองคนเข้าจังหวัด

นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองคนเข้าจังหวัด พร้อมส่งมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต และนายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ขณะทำการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน 2564 ตลอดจนผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวที่รอการตรวจคัดกรอง ณ จุดคัดกรองบริเวณประตูเมืองภูเก็ต ท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่งมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ผ่าน พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์ ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย