ภูเก็ตวันแรกของการใช้มาตรการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดทั้งทางบกและทางอากาศ

วันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ และ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อย รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคัดกรองยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ผ่านช่องทางบกด่านตรวจภูเก็ต หรือด่านท่าฉัตรไชย ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 2077/2564 ในการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตทุกช่องทาง เบื้องต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้สำหรับบรรยากาศในช่วงเช้ามีอุปสรรคเล็กน้อยเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ กระทั่งผ่านไประยะหนึ่งก็มีความคล่องตัวมากขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาทางบก เมื่อลงจากสะพานเทพกระษัตรีจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองทำการคัดแยกรถทุกคัน ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ และรถขนส่งสินค้า โดยขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลและเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงตามประกาศของ ศบค. ให้เข้าช่องทางขวามือมายังอาคารประตูเมือง เพื่อลงทะเบียนรับการคัดกรอง โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและซักประวัติ  หากแสดงเอกสารรับรองว่า เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง สามารถผ่านเข้าเมืองได้เลย แต่หากไม่มีเอกสารดังกล่าว จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ Antigen Rapid Test  กรณีเป็นคนไทย สปสช. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ แต่หากเป็นชาวต่างชาติจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท ทุกขั้นตอนจะใช้เวลาราว 45 นาที/คน ระหว่างรอผลเจ้าหน้าที่ฯ จะให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันหมอชนะ และให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ gophuket.com ก่อนติดสติกเกอร์ยืนยันว่าได้ผ่านการคัดกรองแล้วส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เจ้าที่ก็จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งตลอดเวลา ที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงลงทะเบียนเว็บไซต์ gophuget.com ด้วย และเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทาง ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาล หรือ อบต. ณ ที่พักอาศัย และปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัดนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  เนื่องจากการทำงาน  ณ จุดนี้มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่มาบูรณาการความร่วมมือกัน จึงได้เน้นย้ำและชี้แจงทำความเข้าใจให้ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้กำลังใจเข้าหน้าที่ ขอให้ปฏิบัติงานความใจเย็น เพราะเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก  และมีปัญหาหน้างานค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น เพื่อให้การคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายณรงค์ กล่าวต่ออีกว่า ในช่วงสงกรานต์มีประชาชนเข้าออกจังหวัดภูเก็ตทางบกประมาณวันละหมื่นกว่าคน แต่ขณะนี้เหลือเพียงประมาณสามพันคนต่อวัน จากการที่เราได้วางมาตรการการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นโดยประชาชนที่จะเข้ามาต้องมีการเตรียมตัวไว้ก่อนโดยผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มก็สามารถเดินทางเข้ามาได้หรือได้ไปตรวจโรคมาแล้วภายใน72ชั่วโมงและมีใบรับรองก็จะอนุญาตให้เข้าสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมาทั้งสองอย่างก็จะมีการคัดกรองที่นี่ ก็ขอให้ประชาชนทุกคนที่จะเดินทางเข้ามายังภูเก็ตถ้าดำเนินการในเรื่องในใดเรื่องหนึ่งแล้วก็สามารถเข้าได้โดยไม่เสียเวลาทั้งที่ด่านท่าฉัตรไชยและที่สนามบินภูเก็ต  จึงขอความร่วมมือประชาชนให้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับบรรยากาศที่นามบินภูเก็ต ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต เช่นกัน ซึ่งผู้ที่เดินทาง กล่าวว่า ก็เข้าถือเป็นความจำเป็นเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของคนในสังคม