จังหวัดภูเก็ตเตรียมเตียง และโรงพยาบาลสนามพร้อมรองรับผู้ป่วย covid-19

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลภาครัฐเอกชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดภูเก็ต จัดเตรียมเตียงและโรงพยาบาลสนามพร้อมรองรับผู้ป่วย covid-19จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค covid-19 ( ระลอกเมษายน )มีข้อมูลวันที่ 23 เมษายน 2564

😖 ผู้ติดเชื้อรายใหม่: 13 ราย

😷 ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม: 292 ราย

🛏 รักษาตัวในโรงพยาบาล: 252 ราย

😁 ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน: 40 รายจากข้อมูลดังกล่าว จังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต/โรงพยาบาลป่าตอง/โรงพยาบาลถลาง/โรงพยาบาลฉลอง/โรงพยาบาลกรุงเทพ/โรงพยาบาลสิริโรจน์/โรงพยาบาลมิชชั่น/โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต /มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินการจัดเตรียม เตียงเพื่อรองรับการรักษา ผู้ป่วย covid-19 และผู้ที่จะต้องเฝ้าระวัง เพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพโดยขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีเตียงที่พร้อมให้การรักษาผู้ป่วย covid-19 จำนวน 465 เตียงพร้อมใช้ 440 เตียงโดยได้ใช้เตียงไปแล้วจำนวน 262 เตียงคงเหลือเตียงที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 178 เตียง

จังหวัดภูเก็ตได้ เข้มงวดมาตรการรณรงค์ให้ประชาชน สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมยกระดับ เข้มมาตรการในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2564    มีมาตรการดังนี้

  1. อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมีเอกสารรับรอง เดินทางเข้ามาได้
  2. อนุญาตให้ผู้ที่มีผลตรวจเชื้อcovid19 ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง (Covid-Free Certificate) เดินทางเข้ามาได้
  3. ผู้ที่ไม่มีเอกสารข้อ 1หรือ ข้อ 2 จะต้องเข้ารับการตรวจแบบรวดเร็ว ( Antigen Rapid Test )หมายเหตุ

🔴การตรวจ   ณ ท่าอากาศยาน ตรวจทุกคนที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดเข้าภูเก็ต

🔴การตรวจ ณ ด่านท่าฉัตรไชย ตรวจเฉพาะผู้เดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง 18 จังหวัด

  1. ทุกคนต้องดาวน์โหลด “หมอชนะ” และลงทะเบียน ผ่าน WWW.GOPHUGET.COM

แจ้งศูนย์ EOC  ตำบล เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวในขณะอยู่ในพื้นที่

  1. สำหรับ ผู้ที่ขนส่งสินค้าและไม่ค้างคืนในพื้นที่โดยต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัดแสดงที่ด่านท่าฉัตรไชย

ข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 18:00 น.