ภูเก็ต ตรวจเข้มเรือประมงแจ้งเข้า – ออก

ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 #ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 ระลอกใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมงหน้าท่า ตรวจการลักลอบขนถ่ายสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังการหลบหนีเข้าเมืองของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต  บูรณาการ ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจเรือประมงแจ้งเข้าออกหน้าท่า และเพิ่มความเข้มงวดการตรวจคัดกรองวัดไข้ลูกเรือประมงที่แจ้งเข้าออกอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ระลอกที่ใหทั้งยังแจ้งให้ลูกเรือประมง และผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID – 19 รวมทั้งเฝ้าระวังการหลบหนีเข้าเมืองของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”