ส.นิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ สาขาภูเก็ต ร่วมกับ ส.นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ส.ธรรมศาสตร์ภูเก็ต มอบเงิน 120,000 บาท ให้จิตอาสาจัดซื้ออาหารกล่อง

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมธรรมศาสตร์ภูเก็ต มอบเงิน 120,000 บาท สนับสนุนการจัดหาอาหารกล่องสำหรับจิตอาสาที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วัคซีนทั้ง 5 ในจังหวัดภูเก็ต #คนไทยไม่ทิ้งกันผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ สนามกีฬา 4,000 ที่นั่งสะพานหิน นายจิตติ อินทรเจริญ นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาภูเก็ต, นางกรทิชาต์ วัฒนพันธ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต และนางสาวศรศิริ คู่พงศกร กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ภูเก็ต ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดหาอาหารกล่องสำหรับจิตอาสาที่ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนทั้ง 5 ศูนย์ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พญ.วิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ รพ.วชิระภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนองค์กรภาคเอกชน 15 องค์กร ที่ดูแลบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน และสมาชิกสมาคมต่าง ๆ ร่วมมอบและรับมอบเงินสนับสนุนทั้งนี้เงินสนับสนุน จำนวน 120,000 บาท (โดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาภูเก็ต จำนวน 84,000 บาท สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต 11,000 บาท และ สมาคมธรรมศาสตร์ภูเก็ต 25,000 บาท) จะนำไปร่วมสมทบกับทางภาคเอกชนและทางภาครัฐในการจัดหาอาหารกล่องให้กับจิตอาสาฉีดวัคซีน ทั้ง 5 ศูนย์ในจังหวัดภูเก็ต ตลอดทั้ง 9 วัน