“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ภูเก็ตตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ภูเก็ตตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการวัคซีน อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน) ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุน จังหวัดภูเก็ตเพื่อต่อสู้และแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส. ภูเก็ต เขต 1 นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการวัคซีน อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน) โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แพทย์/พยาบาลจิตอาสาให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน การฉีดวัคซีน covid 19 ของจังหวัดภูเก็ตร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสาที่มา ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนเพื่อร่วมกันป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19 โดยเชื่อมั่นว่า การร่วมกันทำงานเพื่อสังคมจะทำให้ทุกคนได้รับบุญร่วมกัน ทั้งนี้ในส่วนของรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุน เพื่อให้จังหวัดภูเก็ต สามารถ ต่อสู้และแก้ไขปัญหา จากสถานการณ์ covid-19 ไปได้

สำหรับ จังหวัดภูเก็ตได้ ดำเนินการขอโควต้าวัคซีนจากรัฐบาลจำนวน 930,000 โดส เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีจำนวนประมาณ 460,000 คน ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดส่งวัคซีน ให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้ว จำนวนกว่า 200,000 โดส ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ในจุดบริการวัคซีน 5 จุด

  1. บริเวณอาคารเอ็กซ์เทอร์มินอล ท่าอากาศยานภูเก็ต
  2. ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง
  3. โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต
  4. อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน)
  5. โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปาซึ่งผลจากการวางแผนงาน  และการบูรณาการทำงานจากทุกภาคส่วน ทำให้สามารถฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็วเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000 โดส