ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี Rapid Antigen Test ก่อนเข้าภูเก็ต ที่สนามบิน-ด่านท่าฉัตรไชย พบผู้ติดเชื้อแล้ว 8 ราย

จังหวัดภูเก็ตรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี Rapid Antigen Test ที่ สนามบินและด่านท่าฉัตรไชย 22-25 เม.ย.ไปกว่า 9,310 คน พบผู้ติดเชื้อโควิดยืนยัน 8 ราย

จากกรณีที่จังหวัดภูเก็ตได้ใช้มาตรการในการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการ Rapid Antigen Test สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาภูเก็ตผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตทุกคน และที่เดินทางผ่านเข้ามาทางด่านท่าฉัตรไชย 21 จังหวัด พื้นที่ที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง และพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงอีก 4 จังหวัด หากบุคคลนั้นยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม และไม่มีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22-30 เม.ย.2564 นี้

จังหวัดภูเก็ตได้รายงานข้อมูลการตรวจคัดกรองความเสี่ยง ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการ Rapid Antigen Test ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 803 ราย ผลเป็นบวก 1 ราย ที่ประตูเมืองภูเก็ต 928 ราย พบผลเป็นบวก 2 ราย และอาคารด่านตรวจใหม่ 1,258 ราย พบผลเป็นบวก 2 ราย

พร้อมทั้งรายงานข้อมูลการตรวจคัดกรองด้วยวิธีการ Rapid Antigen Test ระหว่างวันที่ 22-25 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้ตรวจคัดกรองไปทั้งหมด 9,310 ราย ผลเป็นบวก 13 ราย ส่งตรวจซ้ำด้วย PCR ผลยืนยันพบเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 ราย ไม่พบเชื้อ 4 ราย และซากเชื้อ 1 ราย