ภูเก็ตยังคงตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชยโดยที่ผ่านมาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว1ราย

ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตที่ประตูเมืองภูเก็ต (หรือ PHUKET GATEWAY) ซึ่งเป็นจุดคัดกรองยานพาหนะและบุคคลที่จะเดินทางเข้าจังหวัด ช่องทางบกทางด่านตรวจภูเก็ต หรือด่านท่าฉัตรไชย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงมีการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตอย่างเข้มงวดหลังจากที่ทางจังหวัดได้มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 2077/2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ 22 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายนนี้โดยผลการตรวจคัดกรองจนถึงวันนี้พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน1รายซึ่งได้มีการส่งไปรักษาตามขั้นตอนแล้วทั้งนี้การเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองจะมีการตรวจคัดกรองทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารสาธารณะโดยจะแบ่งช่องจราจรไว้…หากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล และเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของ ศบค. ให้เข้าช่องทางขวามายัง PHUKET GATEWAY เจ้าหน้าที่จะทำการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสาร ซักประวัติ ทุกคนจะต้องแสดงเอกสารรับรองว่าเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง หากไม่มีเอกสารดังกล่าว จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ Antigen Rapid Test ถ้าเป็นคนไทย สปสช. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง คนละ 500 บาทส่วนขั้นตอนการตรวจ Antigen Rapid Test ของจังหวัดภูเก็ต ท่านจะต้องลงจากรถเพื่อมาลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน/ ทำสวอป/ รอผลเชื้อ/ รับใบรับรอง (ซึ่งจะมีอายุใช้ได้ 72 ชั่วโมง) ซึ่งทุกขั้นตอนจะใช้เวลาราว 45 นาที/คน หลังจากนั้นเจ้าหน้าจะให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ และให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ gophuket.com ก่อนติดสติกเกอร์ให้ท่าน ซึ่งทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่ประจำให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการตรวจคัดกรองเข้มข้นในทุกๆกับทุกคนทางที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในพื้นที่ต่อไป