ราษฎร์-รัฐ-เอกชน ภูเก็ต ร่วมใจ เปิดโรงครัวสนาม ทำข้าวกล่อง สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และ จิตอาสา เพื่อเดินหน้าสู้ภัยโควิด ภายใต้เป้าหมาย “ภูเก็ตต้องชนะ”

วันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้องด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกเหล่ากาชาติ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต ราษฎร์-รั-เอกชน ร่วมใจภูเก็ตต้องชนะ  และ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ นักศึกษา จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน. และ ผู้เชี่ยวชาญในการหุงข้าวด้วยกระทะใบบัว ซึ่งได้รับการมอบหมายจากทางจังหวัดให้เป็นผู้รับผิดชอบในการทำข่าวกล่องเพื่อส่งให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 5 แห่ง  และ ด่านตรวจท่าฉัตรไชยโดยในวันนี้ในส่วนของโรงครัวสนาม ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ซึ่งรับผิดชอบในการทำอาหารส่งให้กับ 3 จุดฉีดวัคซีน คือ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง โรงแรมอังสนา อ.ถลาง  และโรงแรมออคิด อ.เมือง สำหรับอาหารที่ทำในวันนี้ ประกอบด้วย ผัดเผ็ดลูกชิ้นถั่วฝักยาว ต้มกะทิผักเหมียง ยอดชะอม กุ้งสด และไข่ต้ม พร้อมข้าวสวยที่หุงด้วยกระทะใบบัว ซึ่งเป็นการหุงข้าวแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนายณรงค์ กล่าวว่า สำหรับการเปิดโรงครัว เพื่อทำข้าวกล่องส่งให้กับเจ้าหน้าที่ และ จิตอาสา และประชาชนที่มาช่วยงานของทางราชการมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดโควิดระลอกแรก จนถึงขณะนี้ และมองว่าสถานการณ์ยังจะยืดเยื้อไปอีก จำเป็นที่จะต้อง คนที่มาช่วยเหลือทางราชการก็ต้องอิ่มท้องเพื่อให้สามารถทำงานบริการประชาชนได้ต่อไป และภารกิจที่เกิดขึ้นต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำแค่วัน หรือ สองวันเสร็จ จึงคิดว่าจะต้องทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนและเจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจ โดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้ทาง ก.ศ.น.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แนวทางในการทำงานโดยการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ เพราะนอกจะทำเพื่อส่งข้าวกล่องให้กับหน่วยต่างๆแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่ต่อไป เพราะนับวันสิ่งเหล่านี้จะเลือนหายไปแล้ว แต่คนในจังหวัดภูเก็ตยังมีอีกจำนวนมากที่ยังหุงข้าวด้วยกระทะเป็นนอกจากนั้นยังเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการดำเนินการ แม้ว่าจะเป็นงบที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ก็ตาม แต่ถ้าสามารถประหยัดงบประมาณลงได้ก็จะทำให้ยืดระยะเวลาในการทำงานช่วยเหลือประชาชนออกได้อีก เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่ายังไม่สามารถจบได้ในเร็วๆนี้ และการเปิดโรงครัวยังเป็นการรวมพลังและทำให้เกิดความสามัคคีอีกอย่างหนึ่ง ใครไม่มีเงินก็สามารถร่วมลงแรงได้ ภายใต้เป้าหมาย “ภูเก็ตต้องชนะ”สำหรับในส่วนของโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ตนั้นจะเปิดต่อไปจนกว่า ภารกิจจะเสร็จสิ้น ผู้ติดเชื้อโควิดหมดไปจากจังหวัด ภูเก็ต ส่วนคนที่ต้องการบริจาคสิ่งของ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร หรือ เงิน ให้ติดต่อที่ เบอร์ 0819689288 ผู้อำนวยการ ก.ศ.น.ภูเก็ต