“อัญชลี” วอนรัฐบาลส่งวัคซีนตามรับปาก เพื่อเปิดรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค.64 นี้

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขานุการนายรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) และอดีต ส.ส.ภูเก็ต กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ว่า  จากการที่จังหวัดภูเก็ตได้วางแผนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ภายใต้มาตรฐานที่ได้มีการตกลงกับรัฐบาลว่า จะต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับคนภูเก็ตให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันจะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีวัคซีนพาสปอร์ตหรือฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็มเช่นกันหรือที่เรียกว่าแซนด์บล็อก โดยมีเงื่อนเงื่อนเพิ่มเติมว่าจะต้องอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 7-10 วันก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมเลือดใหม่ให้กับจังหวัดภูเก็ต และเพื่อกู้เศรษฐกิจของภูเก็ตกลับมาให้ได้ ซึ่งเราต้องสู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งโรคระบาดและโรคสักไม่มีสักบาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในระลอกที่ 3 อาจจะเป็นโชคดีหรือไม่ดีก็ได้ แต่จะเป็นการพลิกวิกฤตเป็นให้โอกาส ซึ่งส่วนตัวมองว่าสำหรับภูเก็ตเรามาถูกทางแล้ว นั่นคือ เหมือนกับเป็นการซ้อมมือ  โดยทางผู้ว่าฯ กับทุกภาคส่วนของภูเก็ต ไม่ส่าจะเป็นเอกชนหรือประชาชน ซึ่งมีความเข้มแข็งมากในการวางแผนรับมือและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สิ่งแรกที่เราสามารถทำได้ และรัฐบาลไม่ได้ผิดสัญญา โดยมีการจัดส่งวัคซีนมาให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วประมาณ 200,000 โดส สามารถฉีดให้คนภูเก็ตได้ประมาณ 100,000 คน ในขณะที่ประชากรภูเก็ตมีประมาณ 410,000 คน หากจะฉีดให้ได้ร้อยละ 70 ก็จะอยู่ที่ประมาณ 280,000-300,000 คน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยวัคซีนที่ต้องการก่อนจะถึงวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ประมาณ 600,000 โดส และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในต้นเดือนพฤษภาคม จะต้องได้เพิ่มมาอีกประมาณ 200,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนในภาพที่กว้างมากขึ้น และในเดือนมิถุนายนอีกประมาณ 200,000 โดส ซึ่งในส่วนนี้จะครอบคลุมในส่วนของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นได้ด้วย  เชื่อมั่นว่า เมื่อภูมิคุ้มกันหมู่ของเราครบร้อยละ 70 และนักท่องเที่ยวมีวัคซีนพาสปอร์ตมา ซึ่งก็จะเป็นไปตามกติกาและเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งหวังใจเป้นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะส่งวัคซีนมาให้ตามที่ได้ทำสัญญาประชาคมกับคนภูเก็ตไว้ เพราะขณะนี้ภูเก็ตเป็นต้นแบบ หรือภูเก็ตโมเดล ในการทำเรื่องเหล่านี้ เพื่อกู้ทั้งในส่วนของโควิดและเศรษฐกิจให้กลับคืนมา

อย่างไรก็ตาม นางอัญชลี ได้กล่าวฝากไปถึงรัฐบาลด้วยว่า อย่าลืมสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับคนภูเก็ตในการที่จะจัดส่งวัคซีนมาให้ได้ครบอย่างน้อย 600,000 โดส ให้กับคนภูเก็ต 300,000 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนภูเก็ตร้อยละ 70 ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคมนี้