ภูเก็ตยอมควักงบเช่าโรงแรม กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สกัดการแพร่ระบาดโควิด-19

จังหวัดภูเก็ตยอมจัดสรรงบประมาณเช่าห้องพักโรงแรม 4 แห่ง 500 กว่าห้อง กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยโควิด เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดให้อยู่ในวงแคบที่สุด วันที่ 30 เมษายน 2564 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพท์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เดินทางไปตรวจติดตามความพร้อมที่พักสำหรับกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโรงแรม LQ ในพื้นที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ที่มีอยู่ 2 แห่ง คือ โรงแรมแอร์พอร์ต และ โรงแรมในยาง รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามความพร้อมในการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงปรากฏว่าโรงแรมทั้ง 2 แห่ง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ากักตัวเกือบเต็มจำนวนห้องพักที่ทางจังหวัดเช่าดำเนินการ โดยที่โรงแรมแอร์พอร์ตมีทั้งหมด 73 ห้อง และโรงแรมในยางฯ 133 ห้อง ซึ่งทางโรงแรมได้กำหนดโซนในการเป็นสถานที่กักตัวโดยเฉพาะแยกจากโซนห้องพักทั่วไป โดยที่โรงแรมในยางบีชฯนั้น มีการกำหนดโซนด้านหลังสุด มีการกันแบ่งพื้นที่กับโซนปกติ และการส่งตัวผู้เข้ากักตัวนั้นจะส่งเข้ามาทางด้านหลังโรงแรม เมื่อผู้สัมผัสเสียงสูงเดินทางมาถึงจะมีการแจงชื่อด้วยการยื่นบัตรประชาชนและแอดไลน์กลุ่ม ทางเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปยังห้องพัก หลังจากนั้นจะต้องอยู่ภายในห้องพักตลอด 14 วัน ที่กักตัว  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ทางจังหวัดภูเก็ตได้จัดหาสถานที่สำหรับกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่เป็นโรงแรม ทั้งหมด 510 ห้อง โดยแบ่งเป็นที่โรงแรมรีเซ็นต้า 154 ห้อง โรงแรมรอยัลพาราไดส์ หาดป่าตอง 150 ห้อง โรงแรมในยาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 133 ห้อง และโรงแรม แอร์พอร์ต 73 ห้อง ขณะนี้ได้รับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเข้าทำการกักตัวเกือบจะเต็มทั้งหมดแล้ว ทำให้ขณะนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงบางส่วนต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ถ้าทางเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถที่จะกักตัวที่ได้บ้าน เช่น สามารถกักตัวอยู่ในห้องคนเดียวได้ โดยไม่กระทบคนในครอบครัว กักตัวกันทั้งครอบครัว เป็นต้น โดยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะไปติดตามอาการที่บ้านทุกวันและทำการ swab ตรวจหาเชื้อในวันที่ 5 และวันที่ 13 ของการกักตัว ตามมาตรการทุกอย่าง“การกักตัวนั้น จะแยกกักคนละห้อง นอกจากเป็นคนในครอบครัว เช่น แม่กับลูก ที่สามารถอยู่ห้องเดียวกันได้ จึงทำให้ต้องใช้ห้องจำนวนมาก และทางจังหวัดจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการเช่าห้องพักของโรงแรมจำนวนมากเช่นกัน แม้ว่าจะเช่าในอัตราของทางราชการก็ตาม จึงใช้แนวทางหากกักตัวที่บ้านได้อย่างปลอดภัยให้กักตัวที่บ้านแต่ถ้าไม่สามารถกักตัวที่บ้านก็จำเป็นที่จะต้องมากักตัวในโรงแรม ทางจังหวัดก็จำเป็นที่ต้องหาห้องเพิ่ม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด”นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่วันที่ 4 – 30 เม.ย.นี้ ทางจังหวัดภูเก็ตมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าทำการกักตัวแล้วสะสมทั้งหมด 1,530 คน โดยกักตัวที่โรงแรมจำนวนครึ่งหนึ่งและที่เหลือสามารถกักตัวที่บ้าน ที่ยังเหลือกักตัวอยู่ในโรงแรมขณะนี้ 549 คน และกักตัวอยู่บ้านอีกประมาณ 500-600 คน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวมีการหมุนเวียนในทุกๆวัน