บริษัทบูติคนิวซิตี้ เครือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต

บริษัทบูติคนิวซิตี้ เครือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ส่งมอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บูติคนิวซิตี้ เครือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปมอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้มีความปลอดภัยรวมถึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต (ระลอกเมษายน 3-29 เมษายน 2564) มีผู้ติดเชื้อสะสม รวม 391 รายทดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงได้ยกมาตรการเข้มในการคัดกรองป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 อย่างเข้มงวด