ภาคเอกชนมอบผ้าห่มแก่มูลนิธิรามาธิบดีจำนวน 1,000 ผืน

วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ จังซีลอนคลินิกศัลยกรรมตกแต่งและปลูกผม อำเภอเมืองภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางมารับมอบผ้าห่มจาก น.ต.น.พ. ปิยะพงศ์ พิชัยชาญณรงค์ ร.น. เพื่อนำไปมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 ผืนนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 จังซีลอนคลินิกศัลยกรรมตกแต่งและปลูกผม พร้อมกลุ่มเพื่อนที่สนามสกุลจิตกุศลทั่วประเทศ ได้ทำพิธีมอบผ้าห่มนาโนจำนวน 1,500 ผืนกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบต่อไปยังโรงพยาบาลสนามภูเก็ต จำนวน 500 ผืน และรับมอบแทนมูลนิธิรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 ผืน แล้วนั้นวันนี้ จึงได้มีการนำส่งผ้าห่มนาโนจำนวน 1,000 ผืนให้ถึงมูลนิธิรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศต่อไป โดยมีภาคเอกชนสนับสนุนการขนส่ง