เครื่องนอนโลตัสมอบชุดนอน 300 ชุด เพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนามราชภัฎภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ในเฟสแรกจำนวน 70 เตียง จากศักยภาพที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 265 เตียงโอกาสนี้ยังได้ร่วมกันรับมอบชุดเครื่องนอนโลตัส จำนวน  300 ชุด โดยการประสานงานขององค์กรภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนามราชภัฎภูเก็ต และก่อนหน้านี้ทางบริษัท SCG  ได้มีการส่งมอบเตียงกระดาษ จำนวน 300 เตียง เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 นี้ด้วย ขณะเดียวกันยังมีภาคเอกชนอีกหลายรายที่ได้มีการนำสิ่งของที่จะต้องใช้ในโรงพยาบาลสนามให้กับทางรับผิดชอบด้วยนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้เปิดโรงพยาบาลสนามแล้ว 1 แห่งที่ ม.อ.ภูเก็ต และได้นำผู้ป่วยเข้าไปรักษาตัวแล้ว กว่า 80 ราย เดิมโรงพยาบาลสนามแห่งนี้มีจำนวนเตียง 150 เตียง แต่ได้มีการขยายเพิ่มเป็น 170 เตียง  มีอัตราครองเตียงประมาณร้อยละ 80  จากการหารือร่วมกับทางจังหวัดได้มีนโยบายให้มีการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ขึ้น ส่วนจะได้ใช้หรือไม่เป็นอีกประเด็นแต่ประมาทไม่ได้ เพราะการจัดทำโรงพยาบาลสนามแต่ละแห่งต้องใช้เวลาพอสมควร และได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตให้ใช้ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยในเฟสแรกจะเปิดก่อน 70 เตียง แต่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็ยังสามารถเปิดเพิ่มได้อีก 195 เตียง รวมทั้ง 2 เฟสจะได้ประมาณ 265 เตียง  เมื่อรวมโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง จะมีจำนวนเตียงรวมประมาณ 435 เตียง และคิดว่าเพียงพอ แต่จากที่ได้ประเมินสถานการณ์ไว้ ณ ปัจจุบันตัวเลขยังต่ำกว่าประมาณการณ์ จากมาตรการต่างๆ ที่มีการออกมาใช้ แต่ก็ประมาทไม่ได้เช่นกัน จะต้องมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลา เพราะขณะนี้ในหลายจังหวัดยังมีการติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมาก