จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนงดออกาจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เริ่ม 4 พ.ค.2564 นี้ ป้องกันโควิดระบาด

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการตังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 33/2564 โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายปืนพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการตังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงศ์ สุคนธผล ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เห็นชอบให้ทางจังหวัดภูเก็ตออกประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนงดออกจากเคหสถาน หรือบริเวณที่พำนักของตน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ในวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.2564 นี้ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป รวมทั้งจะมีการตั้งด่านตรวจเพื่อให้คำแนะนำและตักเตือนผู้ที่ฝ่าฝืนและไม่ให้ความร่วมมือ

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด เนื่องจากขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ในจังหวัดภูเก็ตสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยล่าสุดข้อมูลวันที่ 2 พ.ค.2564 ภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย ยอดสะสม 438 ราย