เข้าภูเก็ต…หลัง 15 พ.ค.นี้ ต้องรับผิดชอบค่าตรวจหาเชื้อโควิด Rapid Antigen Test เอง

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 33/2564 มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี Rapid Antigen Test เอง หลังหมดงบที่ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. แต่ภูเก็ตยังคงต้องเดินหน้าในการสกัดการแพร่ระบาดจากบุคคลภายนอก

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 33/2564 โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายปิยพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการตังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงศ์ สุคนธผล ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และได้มีมติเห็นชอบให้ทางจังหวัดภูเก็ตดำเนินการในการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี Rapid Antigen Test ที่สนามบินภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย และด่านท่าเรือ สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้าแล้ว ในส่วนของจังหวัดที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดสูงสุด 21 จังหวัด โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาภูเก็ตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิดเอง หลังวันที่ 15 พ.ค.2564 นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อโควิดเข้ามาแพร่ระบาดในภูเก็ต

เนื่องจากทางจังหวัดภูเก็ตไม่มีงบประมาณในการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี Rapid Antigen Test แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.ไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.นี้

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการประชุมว่า ทางจังหวัดภูเก็ตอยากจะสื่อสารไปยังประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามายังภูเก็ต หลังวันที่ 15 พ.ค.2564 นี้ ว่าทางจังหวัดภูเก็ตยังคงใช้มาตรการในการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ด้วยการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดจากผู้ที่เดินทางเข้ามาภูเก็ต ด้วยวิธี Rapid Antigen Test เหมือนเดิม ทั้งที่ท่าสนามบินภูเก็ต ตรวจตรวจท่าฉัตรไชย และด่านท่าเรือ แต่

เนื่องจากงบประมาณการตรวจหาเชื้อที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.ได้หมดไปแล้ว ทางจังหวัดยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับการสนับสนุนอีกหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่เดินทางเข้ามาภูเก็ตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิดเอง ซึ่งประมาณการว่าน่าจะอยู่ที่คนละ 400-500 บาท