เทศบาลตำบลฉลอง ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลฉลอง พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลตำบลฉลอง ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลฉลอง พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน และอาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โรงพยาบาลฉลอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลฉลองเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต นำโดย นางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พร้อมด้วย นายชัยณิวัฒน์ สายสุวรรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลฉลอง ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลฉลอง พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน และอาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โรงพยาบาลฉลอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลฉลอง หลังมีคุณยายวัย 74 ปี เข้ารับการรักษาตัว และมีการตรวจพบภายหลังว่า ติดเชื้อโควิด-19 จนต้องมีการสั่งปิดให้บริการชั่วคราว และทำให้บุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งต้องถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการสำหรับการสั่งปิดให้บริการชั่วคราวของโรงพยาบาลฉลอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  มีผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 74  ปี เข้ารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้วยอาการเวียนศีรษะ แพทย์รักษาตามอาการ จ่ายยาและให้กลับบ้าน ต่อมาวันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้ป่วยกลับมาเข้ารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกอีกครั้ง ด้วยอาการเวียนศีรษะและถ่ายเหลว แพทย์ให้นอนพักรักษาตัวที่หอผู้ป่วย ต่อมาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผู้ป่วยเริ่มมีไข้ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก แพทย์จึงสั่งเอกชเรย์ปอดและตรวจหาเชื้อ COVID-19 และย้ายผู้ป่วยไปพักห้องแยกโรค ต่อมาวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 22.33 น. ผลการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อ COVID-19จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลฉลองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 45 ราย และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 14 ราย  เบื้องต้นได้มีการประกาศปิดโรงพยาบาลทุกแผนกจนกกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง