ข่าวดี! สปสช. ขยายเวลาสนับสนุนงบประมาณตรวจโควิดก่อนเข้าภูเก็ต หลัง 15 พ.ค. ตรวจฟรี

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าภูเก็ต ในการประชุมคณะกรรมการด้านการส่งเสริมการจ้างงาน/การประกอบอาชีพ ตามคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่า การสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จากคนภายนอกจังหวัดนั้น ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน เป็นต้นมา ด้วยการตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี Rapid Antigen Test ทั้งที่สนามบินภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย มีการตรวจคัดกรองไปกว่า 30,000 คน ปรากฎว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดยืนยัน แล้ว 17 ราย และในช่วง 3 วันหลังนี้ ตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียวที่สนามบินโดยการดำเนินการดังกล่าว ทางจังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณการตรวจหาเชื้อโควิดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมานั้น จะใช้ได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค.นี้ เท่านั้น ทางจังหวัดจึงได้มีแนวทางที่จะให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาภูเก็ตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ข่าวล่าสุด ทาง สปสช.ได้ขยายเวลาในการสนับสนุนงบประมาณในการตรวจหาเชื้อโควิด ที่สนามบินภูเก็ต และ ด่านท่าฉัตรไชย ออกไปอีก หลังวันที่ 15 พ.ค. นี้ ซึ่งหลังจากนี้ทางจังหวัดจะกำหนดแนวทางและมาตรการในการดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง