พม. ร่วม ตม.ภูเก็ต และเครือข่าย เยี่ยมบ้านครอบครัวยากจน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนบ้านบางทอง มูลนิธิ Asia Center เยี่ยมบ้านและมอบของอุปโภคบริโภค หลอดไฟแขวนโซลาร์เซลล์ ให้เด็กและครอบครัวเมื่อเวลา  10.00 น. วันที่  5 พฤษภาคม 2564 นางสาวอัจฉรา สุระกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และนายฮานาฟี บากา นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวนิชาภัทร จันทร์โสด นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต นายถิรฉัตร คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางทอง เจ้าหน้าที่มูลนิธิ Asia  Center เยี่ยมบ้าน มอบของอุปโภคบริโภค หลอดไฟแขวนโซลาร์เซลล์ ให้เด็กชาย เอ (นามสมมุติ) อายุ 7 ปี และครอบครัว ซึ่งอยู่ในสภาพยากลำบาก ไม่มีไฟฟ้าและห้องสุขา และครอบครัวฐานะยากจน โอกาสนี้ พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ได้สนับสนุนเงินค่าอาหารสำหรับนักเรียนเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ณ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต