ศรชล.ภาค 3 คุมเข้มเรือสินค้า เข้าจอด จว.ภูเก็ต

ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ระลอกใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือสินค้า คัดกรองวัดไข้ อำนวยการในการรับคนไทยกลับประเทศผ่านด่านทางน้ำศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จังหวัด ภก. บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และฝ่ายปกครองภูเก็ต ในการตรวจสอบลูกเรือ M.V.VENUS TRIUMPH สัญชาติปานามา จำนวน 12 คน ซึ่งแสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านด่านทางน้ำ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้

  1. ข้อมูลเรือ และลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้กับ กต.

– เรือ M.V. VENUS TRIUMPH เป็นเรือสัญชาติปานามา ลูกเรือทั้งหมด 20 คน เดินทางมาจาก (Last Port) อินเดีย จอดทอดสมอบริเวณอ่าวมะขาม ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต เมื่อ 4 พ.ค.64 ซึ่งด่านควบคุมโรคฯ และ ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 ได้ตรวจคัดกรองลูกเรือตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 แล้ว ผลการตรวจทุกคนปกติ ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ดำเนินพิธีการด้านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

– ลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 12 คน2. การปฏิบัติในการตรวจสอบลูกเรือ และส่งมอบตัวไปกักกันโรค

–  ศรชล.ภาค 3 และด่านควบคุมโรคฯ ทำการตรวจคัดกรองลูกเรือทั้งหมดรวมจำนวน 20 คน ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจทุกคนปกติ ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และ ตม.ฯ ศุลกากร ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย

– ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ ด่านควบคุมโรคฯ ตม.ฯ ศุลกากร ฯ ทำการส่งมอบลูกเรือ จำนวน 12 คน ให้กับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตดำเนินการส่งตัวไปกักกันโรคที่โรงแรมรีเซนต้าภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต (Local State Quarantine) จำนวน 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!