อบจ.ภูเก็ต จับมือ สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ฟรี!! แก่ประชาชน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสำนักสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมดำเนินโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ให้แก่ประชาชนทั่วไป ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อ นำแยกออกมาจากครอบครัวและชุมชนเพื่อทำการรักษาให้ทันถ่วงทีสำหรับการตรวจเชิงรุกวันนี้ ตั้งเป้าหมายไว้ จำนวน 300 ราย ตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีพนักงานห้าง และประชาชนทั่วไปมารอรับบริการ ส่วนขั้นตอนทุกคนต้องรับบัตรคิว วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เข้าไปนั่งรอลงทะเบียน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการซักประวัติ ก่อนเข้ารับการทำสวอปเก็บสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูกและลำคอ นำไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยจะทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หากรายใดผลเป็นบวกสาธารณสุขจังหวัดก็จะเร่งประสาน เพื่อรับตัวมารับการรักษาทันทีทั้งนี้ โครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ก็จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นี้ ด้านประชาชนที่เดินทางมารับบริการก็ดีใจ แม้ว่าส่วนใหญ่หลายคนจะฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว แต่การเข้ารับ..การทำสวอป ตรวจ RT-PCR เชิงรุก ก็จะยิ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง ลูกค้า รวมถึงคนในครอบครัวได้มากขึ้น