ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 34/2564 เร่งดำเนินการเชิงรุกทุกอำเภอ

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 34/2564  เร่งดำเนินการเชิงรุกทุกอำเภอ ในการตรวจเข้มและนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ากักกันให้ได้เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ นาห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 34 /2564 หารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องสถานการณ์พร้อมกันนี้ ผู้แทนบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด และ โรงแรมในเครือ โภคีธรา กรุ๊ปได้ร่วมบริจาคยาให้กับจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยด้วย

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวสั่งการในที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการดังนี้ มาตรการภายในจังหวัด ซึ่งสถานการณ์ช่วงนี้ยังมีความรุนแรง เพราะยังมีคนติดเชื้อทุกวัน มีกิจกรรมและกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ๆ ทำให้การติดเชื้อยังมีเพิ่มขึ้น เช่น การเล่นการพนัน การดูการแข่งขันฟุตบอล สภากาแฟยามเช้า  ดังนั้นจังหวัดต้องเร่งวิเคราะห์ เป็นรายบุคคลสำหรับบุคคลที่ยังติดเชื้อ แล้วนำไปกักตัวใน LQ ทุกราย โดยให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต ดูแลบริหารจัดการทาง LQ ให้เพียงพอทั้งนี้ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยตรวจสอบบุคคลในแต่ละพื้นที่ ว่ายังมีบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และยังไม่ได้ทำการรักษา ขอให้นำบุคคลเหล่านั้น มาทำการรักษาตัวทันทีเพื่อการควบคุมโรค สำหรับคนที่ปกปิดข้อมูล ไม่ให้ความร่วมมือ สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ส่วน มาตรการภายนอกจังหวัด ซึ่งจังหวัดภูเก็ตจะต้องทำการเข้มงวดในการคัดกรองโรคในกลุ่มคนที่จะเดินทางเข้ามาจากนอกจังหวัด โดยจะมีการออกมาตรการในการดำเนินการเป็นคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการต่อไปสำหรับในเดือนพฤษภาคม 2564 จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรวัคซีน covid 19 จากรัฐบาลจำนวน 2 แสนโด๊ส ต้องเร่งฉีดให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม โดยจะเริ่มจัดคิว ให้ กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน www.ภูเก็ตต้องชนะ.COM ตามขั้นตอนต่อไป