ภูเก็ตเตรียมพร้อมเปิดเมืองรับต่างชาติ 1 ก.ค.นี้ “Phuket Sandbox”

กำหนด 4 แนวทาง

-เคลียร์เมืองภูเก็ตให้ปลอดจากโควิดภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้ มอบรองผู้ว่าฯกำกับดูแลแต่ละอำเภอ จัดชุดลงพื้นที่เอ็กซเรย์หาผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูงติดเชื้อโควิด

-คนต่างจังหวัดเข้าภูเก็ตต้องกักตัว 14 วัน รอประกาศจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการ (ฉีดวัคซีน 2 เข็ม มีใบรับรองตรวจโควิด ภายใน 72 ชั่วโมง เข้าได้)

-สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฉีดวัคซีนให้คนภูเก็ตร้อยละ 70% ของประชากร

-สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนภูเก็ต ด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000 ล้านบาท

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผย ภายหลังประชุมแผนเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน ภายใต้แผน “Phuket Sandbox” ในวันที่ 1 ก.ค.2564 นี้ ว่า วันนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้หารือร่วมกับผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่วนราชการ และภาคเอกชนในภูเก็ต ผ่านระบบ Zoom  เพื่อหารือเตรียมความพร้อมเปิดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งการเปิดเกาะภูเก็ตรับต่างชาตินั้นมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะการที่จะเปิดเมืองได้นั้น หมายความว่า ภูเก็ตจะต้องพร้อม ประเทศไทยก็ต้องพร้อมเพราะยังมีคนในประเทศเดินทางมาภูเก็ต และคนจากทั่วโลกพร้อมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย โดยทาง ททท.จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในส่วนกลาง

โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น ได้วางแนวทางในการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ 4 แนวทาง ด้วยกัน คือ

1.จังหวัดภูเก็ตจะต้องหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดให้ได้ภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ส่งรองผู้ว่าฯลงไปดำเนินการทุกอำเภอ เพื่อกดดันและเอ็กซเรย์หาผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสู่ระบบการรักษาและกักตัวทั้งหมด โดยตั้งเป้าหมายจะให้เหลือจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด สิ้นเดือน พ.ค.นี้ ตัวเลขจะต้องเป็นศูนย์หรือบวกลบเล็กน้อยเท่านั้น

2.สกัดการแพร่เชื้อโควิดจากบุคคลภายนอกจังหวัดนั้น ทางจังหวัดภูเก็ตจะออกประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับใหม่ในเร็วๆนี้ คนจากต่างจังหวัดทุกคนเมื่อเข้าภูเก็ตจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงแรม หรือที่พัก อื่นๆ ยกเว้น คนที่ฉัดวัคซีน 2 เข็มและมีใบรับรองตรวจโควิดภายใน 72 ชั่วโมง  ซึ่งมาตรการนี้จะใช้บังคับหลังจากนี้อีก 7 วัน ส่วนการกักตัวนั้นจะมีรายละกำหนดที่ชัดเจนตามประกาศของจังหวัดในเร็วๆนี้ ซึ่งทางจังหวัดมั่นใจว่าเมื่อมีประกาศฉบับนี้ออกไปคนจะเข้ามาภูเก็ตน้อยลง

3.การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกับคนภูเก็ต โดยขณะนี้คนภูเก็ตได้ฉีดวีคซีน 2 เข็มแล้ว 22% หรือประมาณ 1 แสนกว่าคน และในเดือน พ.ค.นี้จะต้องฉีดให้ได้อีก 1 แสนคน และอีก 2 แสนคน ในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อให้ครบ 70% ซึ่งจากหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องภูเก็ตสามารถทำได้สูงถึงวันละ 15,000 คน และสามารถเพิ่มได้อีก จาก 5 ศูนย์ เป็น 9 ศูนย์ หากเราได้รับวัคซีนตามแผนที่รัฐบาลสนับสนุน

4.การดูและประชาชนชาวภูเก็ต ที่ได้รับความเดือน ไม่มีรายได้เข้ามาเป็นปีแล้ว ทำให้รายได้ที่เกิดขึ้นต่ำกว่าเส้นความยากจน เดือนละ 3068 บาท หรือเฉลี่ยวันละ 100 บาท แต่หลายเดือนที่ผ่านมารายได้เฉลี่ยของคนภูเก็ตต่ำกว่าวันละ 100 บาท ซึ่งไม่สามารถอยู่ได้ ทางจังหวัดต้องทำอย่างไรก็ได้ให้คนกลุ่มเปาะบางนี้อยู่ได้ ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้รับกาจัดสรรงบประมาณ 1,000 ล้านบาท มาแก้ไปปัญหาให้คนมีงานทำและมีรายได้ในการประทั่งชีวิตและใช้ในการทำให้ภูเก็ตหลังเปิดเมืองแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผยต่อว่า การเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น จะทำให้เศรษฐกิจของภูเก็ตกระเตื้องขึ้น ส่วนวันที่ 1 ก.ค.นี้จะเปิดภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ทั้งหมด แต่มีโอกาสสูง ซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในหลายๆเรื่อง ทั้งในเรื่องของวัคซีนว่าภูเก็ตจะได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และเรื่องอื่นๆ แต่สิ่งที่ภูเก็ตจะต้องเตรียม คือ ทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่ปลอดจากผู้ติดเชื้อโควิดภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้