หจก.แพสุดสาคร มอบข้าวสารถุง 5 กก. จำนวน 1,300 ถุง หน้ากากอนามัย 75,000 ชิ้น ให้ ทต.รัษฎา

หจก.แพสุดสาคร มอบข้าวสารถุง 5 กก. จำนวน 1,300 ถุง หน้ากากอนามัย 75,000 ชิ้น ให้ ทต.รัษฎา เพื่อนำไปส่งมอบให้ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพสุดสาคร นำโดย นางสาวธันย์ชนก กิ่งวงศา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ CEO เอส.เอส.เค. กรุ๊ป มอบข้าวสาร จำนวน 1,300 ถุง (ถุงละ 5 กก.) และ หน้ากากอนามัย จำนวน 75,000 ชิ้น ให้กับ นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบสำหรับการมอบสิ่งของดังกล่าว เพื่อนำไปส่งมอบให้ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา ต่อไป