เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมอบถุงยังชีพผู้ที่ต้องกักตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กว่า 800 ชุด

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมอบถุงยังชีพผู้ที่ต้องกักตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัษฎาและตำบลกะทู้ 3 กว่า 800 ชุดผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ สวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกะทู้  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกและอาสากาชาดร่วมกันมอบถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ที่กักตัวและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสวิด-19 ในพื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้

ก่อนหน้านี้ได้มีการเดินทางไปมอบให้ในพื้นที่ตำบลรัษฎา  และตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งรวมถุงยังชีพที่บริจาคทั้ง 3 ตำบลจำนวน 869 ชุดโดยมี  อสม.ของทั้ง 3 ตำบลเป็นผู้รับมอบก่อนนำๆ ไปมอบให้แก่ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต้องกักตนและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ทำให้ขาดแคลนรายได้ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ในการร้องขอชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด 19  จากสภากาชาดไทย ผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” โดย อสม. ของจังหวัดภูเก็ต โดยนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ที่กักตัวและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นช่วยเหลือในด้านลดค่าครองชีพแก่ครอบครัวผู้ที่กักตัวต่อไป