ผลตรวจเชิงรุก พนักงานร้านค้า และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ปลอดภัย เป็นลบทั้งหมด ย้ำความเชื่อมั่น พร้อมต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคน

เซ็นทรัล ภูเก็ต ได้รับการแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลสิริโรจน์ ที่มาตรวจเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ได้ดำเนินการตรวจ พนักงานศูนย์การค้าฯ และ ร้านค้า จำนวน 217 คน มีผลเป็นลบทั้งหมด เป็นการเพิ่มความมั่นใจของลูกค้าผู้มาใช้บริการ และยังได้ดำเนินการตามแผนแม่บท เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ มาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยได้มีการทำความสะอาดทุกวัน และมีการทำ Big cleaning อย่างต่อเนื่องเป็นประจำตามมาตรการศูนย์การค้ามีความห่วงใยลูกค้าทุกท่านและยังคงยึดมั่นดำเนินมาตรการในเชิงรุก “เซ็นทรัล ผู้นำสะอาด มั่นใจ”อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องต่อไป ได้แก่ การคัดกรองเข้มงวด ด้วยการวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากาก ล้างมือ, งดความแออัด เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ทุกจุดและพนักงานสวมหน้ากากป้องกัน, ติดตามให้มั่นใจ ด้วยการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออก ศูนย์และร้านค้า, สะอาดทุกจุดในเชิงรุก ทำความสะอาดตลอดเวลาทุกครึ่งชั่วโมง, และลดการสัมผัสด้วยการสแกน QR code ในการชำระสินค้า และขอขอบพระคุณในความไว้วางใจที่มีให้เราเสมอมา