ศรชล.ภาค 3 คุมเข้ม ! เรือประมงต่างถิ่น เข้าจอด จว.ภูเก็ต

ศรชล.ภาค 3 คุมเข้ม ! เรือประมงต่างถิ่น เข้าจอด จว.ภูเก็ต บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมงต่างถิ่น ตรวจสัตว์น้ำ คัดกรองวัดไข้ลูกเรือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 และเฝ้าระวังการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จังหวัด ภก. บูรณาการ ประมงจังหวัดภูเก็ต ด่านตรวจประมงภูเก็ต เจ้าหน้าที่ EOC เทศบาลตำบลรัษฎา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมตรวจเรือประมงต่างถิ่นเข้าจอดเทียบท่าเรือประมงภูเก็ต เรือ ดวงวาสนา 9 ลูกเรือ จำนวน 5 คน เดินทางมาจาก จว.พังงา ทั้งนี้ได้คัดกรองตรวจสอบวัดไข้ลูกเรือทั้งหมด ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 644 / 2564 เรื่อง มาตรการสกัดกั้น เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีนำเรือประมงที่แจ้งออกจากท่าเรือจังหวัดอื่น เข้าเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ต และเน้นย้ำให้ลูกเรือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งตรวจสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือต้องสงสัยติดเชื้อโรค COVID – 19ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน