บมจ.ซีพีออลล์ มอบแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในรพ.สนามภูเก็ต 

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายภูษิต สุตระ รองผู้จัดการทั่วไป บมจ. ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยทีมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ 2,500 แกลลอน, น้ำดื่ม 6,000 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” โดยมี ตัวแทนเจ้าหน้าที่รพ.สนามเป็นผู้รับมอบนายภูษิต สุตระ รองผู้จัดการทั่วไป บมจ. ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค ดังกล่าว  บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่  เดินหน้าโครงการ “ซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ตามเจตนารมณ์ของนายธนินท์  เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ลงพื้นที่ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม และ เครื่องอุปโภค บริโภค ผ่านโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของซีพี ออลล์  โดยในวันนี้ได้มีการมอบให้กับสถานพยาบาล 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จ.ภูเก็ต  และ ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อนำไปสนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะแพทย์และพยาบาล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้ผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับโครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นช่วงเดือนเมษายน 2564ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทยอยส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ เจลแอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำดื่ม เบเกอร์รี่ และ เครื่องอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ให้กับโรงพยาบาลสนามแล้วกว่า 50 แห่ง  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามที่เป็นพื้นที่ควบคุมใน 18 จังหวัด และถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร  และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”ด้าน ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ประจำรพ.สนาม ได้รับมอบพร้อมกล่าวว่า “ขอบคุณบมจ.ซีพีออลล์ฯที่นำสิ่งของมามอบให้”  ซึ่งทั้งแอลกอฮอล์และน้ำดื่มนับว่ามีความจำเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในรพ.สนาม โดยขณะนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของรพ.สนามแห่งนี้ค่อนข้างมีความพร้อมพอสมควร แต่ทางรพ.สนามยังต้องการเพิ่มเติมคือ อาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อไว้รองรับผู้ป่วยที่ขณะนี้ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน และเพื่อสำรองกรณีหากมีกลุ่มผู้ป่วยในลักษณะคลัสเตอร์ใหญ่ๆเข้ามา

และส่วนตัวอยากฝากว่า “ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งพบเห็นเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน ก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งการใช้ชีวิตแบบนิวนอมอล และกรณีการฉีดวัคซีน แต่ทั้งหมดจะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลไม่ได้หากทุกฝ่ายไม่ร่วมมือกัน ตนเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่และอยากให้ประชาชนเองก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน ช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการติดต่อ ใส่แมส ล้างมือ ยึดถือแนวทางนิวนอมอล์ ก็จะสามารถช่วยได้”อย่างไรก็ตาม สำหรับตัวเลขผู้ป่วยโควิดของจังหวัดภูเก็ตล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรายงาน  สรุปตัวเลขเมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 ที่ผ่านมาว่า จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มจำนวน 8 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 538 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้วจำนวน 353 ราย และยังรักษาตัวในสถานพยาบาล และโรงพยาบาลสนามทั้งสอง แห่ง จำนวน 191 ราย