ภูเก็ต เดินหน้าฉีดวัคซีน ที่ได้รับเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ภูเก็ต เดินหน้าฉีดวัคซีน ที่ได้รับเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เดือน พค.นี้ พร้อมยืนยันขอให้ทุกคนเชื่อมั่น และลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน  ผ่าน  https://bit.ly/31HDzWO 

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดเผย ถึงความคืบหน้าใน การบริหารจัดการวัคซีน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับพี่น้องประชาชนว่า ขณะนี้ กรมควบคุมโรค ได้ แจ้งยืนยันที่จะส่งวัคซีน Sinovac ให้กับจังหวัดภูเก็ต  จำนวน 200,000 โดส  และจะเริ่มฉีด ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภูเก็ต ที่ลงทะเบียน ผ่าน https://bit.ly/31HDzWO และได้รับ การแจ้ง SMS ยืนยันจากเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว  โดยจะเริ่มฉีด วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จากนั้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ภูเก็ต จะได้รับวัคซีน Sinovac  อีก จำนวน 200,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนเป็นเข็มที่สองช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2564

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2564 ภูเก็ต จะได้รับวัคซีน AstraZeneca มาอีกจำนวน 140,000 โดส สำหรับฉีดให้กับ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนผ่าน https://bit.ly/31HDzWO

จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยและทำงานอยู่ในภูเก็ต ทั้งที่มีทะเบียนบ้านและไม่มีทะเบียนบ้าน และยังไม่ได้ลงทะเบียน รับการฉีดวัคซีน ผ่าน https://bit.ly/31HDzWO มีความมั่นใจ และรีบลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน โดยเร็วต่อไป  พร้อมยืนยันว่า วัคซีนที่ส่งมาให้กับจังหวัดภูเก็ต มีเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคน ทั้งนี้เพื่อ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  ช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้

อย่างไรก็ตามแม้จะได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว การปฏิบัติตนตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด คือการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ รักษาระยะห่างและไม่อยู่ในที่ชุมชนแออัด จะเป็นวิธีการที่ป้องกันโรคได้ดีที่สุด