หลัง 16 พ.ค. เข้า ภูเก็ต ต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม มีใบรับรองตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test

เข้าภูเก็ต ตั้งแต่ 16 พ.ค.ต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือ มีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test ทุกคนและทุกจังหวัด พร้อมยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดที่ด่านท่าฉัตรไชยและสนามบินภูเก็ต

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 36/2564 ว่า ที่ประชุมฯได้เห็นชอบร่างคำสั่งประกาศจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของการคัดกรองคนที่จะเดินทางเข้ามาพื้นที่ภูเก็ต ได้มีการยกระดับมาตรการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.2564 ไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือสิ้นเดือน พ.ค.นี้

โดยคนที่จะเดินทางเข้ามาภูเก็ต ทั้งทางอากาศ ที่ผ่านทางท่าอากาศยานภูเก็ต และ ทางบก ผ่านทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย นั้นจะต้องเป็นคนที่ผ่านการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ มีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR หรือ วิธี Rapid Antigen Test ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และจะต้องมีเอกสารหลักฐานดังกล่าวทุกคน ไม่ว่าจะเดินทางมาจากพื้นที่ใดก็ตาม โดยมาตรการดังกล่าวจะบังคับใช้ไปตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.2564 นี้ ไปจนถึงสิ้นเดือน พ.ค.2564 นี้ เพื่อให้มีการชะลอการเดินทางมาภูเก็ต สกัดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด โดยมีเป้าหมายจะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ภายในสิ้นเดือน พ.ค.2564 นี้ รวมไปถึงได้มีการยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี Rapid Antigen Test อีกด้วย