อบจ.ภูเก็ต เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุก ในเขตพื้นที่ ต.เกาะแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสะปำ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี จำนวน 529 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 6  พร้อมด้วย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายก อบต.เกาะแก้ว เข้าร่วมนายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตรวจคัดกรองแบบเชิงรุก ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเราเชื่อตามปรัชญาว่า การป้องกันนั้น ย่อมดีกว่าการรักษา โดยวันนี้เป็นการตรวจคัดกรองในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว มีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในไทม์ไลน์สุ่มเสี่ยงกว่า 500 คน ให้ความสนใจมาตรวจคัดกรอง หากทราบผลว่าใครติดเชื้อก็จะนำไปรักษา ส่วนคนที่ไม่ติดเชื้อก็จะได้สบายใจสำหรับโครงการดังกล่าวถือว่าได้การตอบรับเป็นอย่างดี เพราะเป็นโครงการที่เข้าถึงพี่น้องประชาชน ซึ่งต้องขอขอบคุณ นายก อบต.เกาะแก้ว สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รพ.สต. อสม. สสจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐ เอกชน ที่ให้ความร่วมมือกันในวันนี้ อย่างไรก็ตาม อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า ขอให้ใช้ชีวิตไม่ประมาท ไม่รวมตัวเป็นกลุ่ม ไม่ทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เพราะโควิด-19 นั้นติดง่าย หายยาก ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19”