คนทยอยเข้าภูเก็ตต่อเนื่อง ยังคงใช้มาตรการเดิมต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือตรวจคัดกรองโควิดมาก่อน

คนทยอยเข้าภูเก็ตต่อเนื่อง ยังคงใช้มาตรการเดิมต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือตรวจคัดกรองโควิดมาก่อน จังหวัดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลังคนยังไม่ตรวจมาจากต้นทาง จำนวนมาก จัดตรวจ rapid-test โดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 450 บาทโดยบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินภายหลังจากที่จังหวัดภูเก็ตได้ออกคำสั่ง เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา เรื่องการเดินทางเข้าภูเก็ต จะต้องฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม หรือ มีใบรับรองการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test มาล่วงหน้า ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางมาถึงภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป พร้อมทั้งมีการยกเลิกการตรวจ Rapid Antigen Test ฟรี ที่ด่านท่าฉัตรไชยและสนามบินภูเก็ต

ปรากฏว่าวันนี้ (16 พ.ค. 64) ที่ผ่านมา ด่านตรวจท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้มีประชาชนเดินทางเข้าภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ทำให้รถติดเป็นระยะ แต่ไม่หนาแน่นมาก อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาในวันนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่ตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test มาล่วงหน้า  โดยส่วนใหญ่บอกว่าไม่รู้ว่าจะต้องตรวจมาก่อนอย่างไรก็ตามเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่ด่านท่าฉัตรไชย ขณะนี้ (16 พ.ค.) ทางจังหวัด จึงเปิดให้ตรวจ Rapid Antigen Test เป็นการชั่วคราว