เข้าภูเก็ต…ไม่ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ไม่สวอปหาเชื้อโควิด ต้องกักตัว 14 วัน เริ่ม 18 พ.ค.64

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ทบทวนคำสั่งเดินทางเขัาพื้นที่ภูเก็ต หลังบังคับใช้ 2 วัน ทำชาวบ้านไม่สะดวกและต้องแบกรับภาระค่าตรวจหาเชื้อโควิด แก้ไขคำสั่งใหม่ ไม่ตรวจฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่มีผลตรวจโควิด ก็เข้าภูเก็ตได้แล้ว แต่ต้องกักตัวอยู่บ้านหรือที่พัก 14 วัน หรือ ตามเวลาที่อยู่ในภูเก็ต เริ่มพรุ่งนี้ (18 พ.ค.)

ผู้สื่อข่าวรางาน นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 37/2564 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ รองผู้ว่าฯ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล สสจ.ภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงศ์ สุคนธผล ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ว่า

การประชุมในวันนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาทบทวนคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2617/2564 ที่กำหนดมาตรการในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ  โดยบุคคลที่ประสงค์เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือ มีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้เริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันได้มีการยกเลิกการตรวจ Rapid Antigen Test ทั้งที่ด่านท่าฉัตรไชย และ ท่าอากาศยานภูเก็ต จึงทำให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาภูเก็ตไม่ได้รับความสะดวก และต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองที่ประชุมจึงได้หาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีมติให้ยังคงไว้ซึ่งคำสั่งเดิม แต่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้  กรณีผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต แต่ไม่ได้ฉีดวัคซีน 2 เข็ม และไม่มีผลตรวจโควิด จะต้องกักตัวอยู่ในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน หรือ ตามจำนวนวันที่อยู่ในภูเก็ต โดยเมื่อมาถึงด่านท่าฉัตรไชยจะมีคณะกรรมการควบคุมโรค ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะทำหน้าที่ในการออกใบสั่งกักตัวให้กับบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งจะส่งสำเนาใบสั่งกักตัวไปยังศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ระดับตำบล (EOC ตำบล) เพื่อติดตามตรวจสอบผู้ที่ถูกสั่งกักตัว หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจนก่อให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทั้งนี้มติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (18 พ.ค.2564) เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต โดยไม่มีการฉีดวัคซีน 2 เข็ม และไม่มีใบรับรองการตรวจโควิด-19 จะต้องเดินทางมาถึงด่านท่าฉัตรไชย ภายในเวลา 08.30 – 20.30 น.เท่านั้น เพราะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคปฏิบัติงาน  ส่วนเวลา 23.00-05.00 น. ด่านท่าฉัตรไชย ยังคงคำสั่งเดิมห้ามรถและบุคคลเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ยกเว้นรถที่ได้รับการยกเว้นตามคำสั่งจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมหารือถึงแนวทางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการแก้ปัญหาการเดินทางเข้าภูเก็ต