ครัวสนามภูเก็ต ราษฎร์–รัฐ–เอกชน จับมือเดินต่อพาภูเก็ตชนะ เริ่มแล้วทำข้าวกล่องส่งจุดบริการฉีดวัคซีน

ราษฎร์–รัฐ–เอกชน จับมือเดินต่อ โรงครัวสนามภูเก็ตพร้อมแล้วทำข้าวกล่องส่งจุดฉีดวัคซีน 5 แห่ง รวม 44,000 กล่อง ระยะเวลา 45 วัน พร้อมเปิดกองทุนโรงครัวสนามรับบริจาคเงิน–สิ่งของ หวังเป็นทัพเสริมพาภูเก็ตชนะ

ที่ โรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ดำริของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทำอาหารส่งให้กับเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และ จิตอาสา ที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับคนภูเก็ต ได้กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง เพื่อทำอาหารกล่องส่งให้กับจุดบริการฉีดวัคซีน 5 แห่ง ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรเอกชนทั้ง 16 องค์กร หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธิวัฒน์ สีดอกบวบ รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายก้องศักดิ์ ภู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยว กลุ่มเชฟจิตอาสา ตัวแทนนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมรับมอบข้าวสารจำนวน 1 ตัน จากหอการค้าจังหวัดภูเก็ต โดยนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธิวัฒน์ สีดอกบวบ รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต น้ำดื่มจากนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย และPROGRESSIVE LANGUAGE รวมทั้งไข่ไก่จากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และสิ่งของที่ประชาชนนำมามอบ เพื่อนำไปใช้ทำอาหารกล่องส่งให้กับจุดฉีดวัคซีน และบริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ตนายก้องศักดิ์ ภู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ในส่วนของโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภายใต้ดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะทำอาหารส่งให้กับจุดบริการฉีดวัคซีน และด่านตรวจประมาณ 44,000 ครั้ง ระยะเวลา 45 วัน ซึ่งมีองค์กรเอกชนจาก 16 องค์กร กลุ่มเชฟจิตอาสา ให้การสนับสนุน ส่วนภาครัฐก็มีในส่วนของจังหวัด กศน. เขตพื้นที่ประถมศึกษา และอื่นที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ทางภาคเอกชนจึงได้จัดตั้งกองทุนโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต ขึ้น ซึ่งประชาชน หรือผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการจะบริจาคสิ่งของ หรือสนับสนุนเงิน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076817567 และ 0813262506 หรือเฟซบุ๊ค ภูเก็ตต้องชนะ หรือบริจาคเป็นเงินได้ที่บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 297-1-36447-4 ธนาคารกรุงศรีฯ สาขาพูนผล ชื่อบัญชี หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ( กองทุนโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต)