จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดโครงการจ้างงาน จากผลกระทบโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากงบ 1,000 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลาจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการส่งเสริมการจ้างงาน/การประกอบอาชีพ ตามคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเสนอโครงการของรับงบประมาณเข้าร่วมประชุมนายปิยะพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการตามที่แต่ละหน่วยงานเสนอขอรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดความพร้อมของโครงการ ก่อนเสนอรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ซึ่งหากทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดของสำนักงบประมาณ จังหวัดและหน่วยงานแต่ละแห่งจะได้รับการจัดงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ ทุกโครงการเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชนจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้ประชาชนชาวภูเก็ต ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนประสบภาวะขาดรายได้ หรือรายได้ที่ลดลง ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการแผนงาน/โครงการตามกรอบที่วางไว้ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยวและบริการ การยกระดับประสิทธิภาพด้านการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาด้านฝีมือแรงงานและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน เพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในชุมชนอย่างไรก็ตาม โครงการต่างๆที่แต่ละหน่วยงานเสนอขอรับงบประมาณ จะสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้เดือดร้อนจากการว่างงาน ตกงานให้มากที่สุด ซึ่งจะมีทั้งการจ้างงานประเภททั่วไป อย่างการจ้างงานเก็บกวาดขยะ จ้างการทำความสะอาดชายหาด แหล่งท่องเที่ยว ตัดต้นไม้ ลอกคูคลอง และรวมถึงการจัดงานในรูปแบบงานอีเว้นท์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวการใช้จ่าย และการจ้างงานในรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!