รองผู้ว่าฯ ภูเก็ตจังหวัดเพิ่มการกักตัว 14 วันถ้าเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตหากไม่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และผลการตรวจเป็น Rapid Antigen Test หรือวิธี RT-PCR เพื่อจำกัดการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

จากกรณีที่ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตและมีปัญหาในเรื่องของการตรวจคัดกรองที่หน้าด่านซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเพิ่มาตราการคือการกักตัว 14 วันสำหรับผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน 2 เข็มและได้ตรวจสวอปล่วงหน้าภายใน 72 ชั่วโมงแต่การที่จะเข้ามาต้องมีเหตุจำเป็นเท่านั้นซึ่งตอนนี้จะมีเจ้าพนักงงานควบคุมโรคเป็นผู้ที่จะอนุญาตให้เข้ามาซึ่งมาตราการดังกล่าวเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตสำหรับบรรยากาศในวันนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางเข้าจังหวัดอยู่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ผู้ที่มีธุระจำเป็นเท่านั้นที่จะเดินทางเข้ามาได้

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวสารของจังหวัดภูเก็ตเราจะเห็นว่าผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตทางด่านทางบกที่ด่านท่าฉัตรไชยซึ่งจะต้องปฎิบัติตัวตามมาตราการคือต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือผ่านการตรวจสวอปแล้วนำหลักฐานมาแสดงภายใน 72 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางมาการที่มาตราการออกมาแบบนี้ทำให้พี่น้องประชาชนกล่มหนึ่งที่มีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเกิดปัญหาที่ไม่มีหลักฐานทั้งสองประการไม่มสามารถเข้ามาได้จังหวัดภูเก็ตจึงได้เล็งเห็นความลำบากตรงนี้โดยในช่วงแรกมีการขอความอนุเคราะห์ให้เอกชนมาช่วยทำแต่ก็ไม่เกิดผลดีเท่าไหร่พี่น้องประชาชนบางท่านเสียค่าใช้จ่ายก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อาจจะคิดว่าทำไมต้องเสียเงิน 450 บาท ซึ่งตรงนั้นก็เป็นการที่เราคิดว่าเป็นการผ่อนบรรเทาสำหรับคนที่ไม่ทันตั้งตัวไมทันไปสวอปที่สถานโรงพยาบาลอื่นก็ยกเลิกกันไปแล้วสองวันที่ผ่านมาและเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ได้ใช้มาตราการเพิ่มเติมขึ้นมาว่าหากพี่น้องประชาชนไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้ทำสวอปมาแต่ต้องมาทำกิจธุระที่จำเป็นเท่านั้นซึ่งถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเดินทางมาก่อนช่วงนี้เพราะเราต้องการจำกัดคนที่จะเข้ามาเพื่อลดความเสี่ยงภายในจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดและตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่ต้องการลดการติดเชื้อให้เป็นศูนย์ให้เร็วที่สุดเราจึงเพิ่มมาตราการหากไม่มีคุณสมบัติสองข้อท่านต้องกักตัว 14 วันซึ่งถือเป็นการทดแทนที่มาฉีดวัคซีนและผ่านการสวอปมาจากการใช้มาตราการนี้เป็นวันที่สองซึ่งจากรายงานมาก็ทำให้ผ่อนคลายความรู้สึกของพี่น้องประชาชนได้สบายใจขึ้นซึ่งต้องแลกกันว่าเมื่อเข้ามาไม่ได้มีความสะดวกเหมือนคนที่ฉีดยาหรือสวอปมาแล้วเพราะต้องกักตัว 14 วันหากมาธุระมาเพียงแค่ 2-3 วันเมื่อทำธุระเสร็จก็ต้องกักตัวตามที่ท่านอยู่จริงแต่ทั้งหมดก็อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ประจำที่หน้าด่าน