ภูเก็ตติดตามแผนการกระจายวัคซีน และผลการฉีดวัคซีน

ภูเก็ตติดตามแผนการกระจายวัคซีน และผลการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเพื่อให้การฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (Phuket Tourism Sandbox)

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านอำนวยการเพื่อเตรียมการเปิดเมือง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (Phuket Tourism Sandbox) โดยมีนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  นาย พิเชษฐ์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อติดตามแผนการกระจายวัคซีนของจังหวัดภูเก็ต และผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางการเร่งรัดฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะประชากรภูเก็ตที่ต้องได้รับวัคซีนร้อยละ 70 ซึ่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้วรวม 400,000 โดส และมีการให้ประชากรไปแล้ว 100,000 กว่าคน โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการฉีดเข็มแรกของวัคซีนที่ได้รับมาในล๊อตที่ 2 จำนวน 200,000 โดส ซึ่งการวางแผนฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมายนั้นทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการเตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให่การฉีดวัคซีนครบตามเป้าหมายที่วางไว้นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลที่ได้รับจะนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่แนวทางในการปฏิบัติ โดยเฉพาะการเร่งนำกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นมาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามหมาย  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ Phuket Tourism Sandbox นอกจากนี้ยังได้มีการหารือเบื้องต้นในมาตรการรับนักท่องเที่ยวเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาอีก ภายใต้สมมติฐานว่า ภูเก็ตสามารถจัดการภายในได้แล้ว แต่ภายนอกยังมีปัญหาอยู่ ตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อได้ข้อสรุปมาตรการที่ชัดเจนแล้ว จะได้นำเสนอ ผ่านทางคณะกรรมการ Phuket Tourism Sandbox เพื่อลงในรายละเอียด และนำเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐบาล และ ศบค.ต่อไป