บรรยากาศ ที่ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต ยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต แต่ไม่มากนัก

บรรยากาศ ที่ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มากนัก โดยทางเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจได้มีการตรวจรถทุกคนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนโควิดครบจำนวน 2 เข็มหรือมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิพี RT-PCR หรือ Rapid  Antigen Test แล้ว ส่วนประชาชนที่ยังไม่มีทั้ง 2 อย่าง ทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ให้กรอกใบกักตัว 14 วัน หรือกักตัวตามที่อยู่จริง เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ตลอดเวลาหากมีความผิดปกติ โดยในวันนี้พบว่ามีประชาชนที่ไม่มีการฉีดวัคซีนและไม่ผ่านการตรวจโควิด-19 เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตไม่มากนักผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสังเกต ที่ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้มีการฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่ ก็ผ่านการตรวจคัดกรองมาแล้ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการอนุญาตให้เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตได้ตามปกติ  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาต่างรับทราบคำสั่งของจังหวัดและมีการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ตและเพื่อให้การเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป