ศรชล.ภาค 3 คุมเข้มด่านทางน้ำ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองวัดไข้ลูกเรือเรือสินค้า

ศรชล.ภาค 3 คุมเข้มด่านทางน้ำ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองวัดไข้ลูกเรือเรือสินค้า เข้าจอด จว.ภูเก็ต ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ระลอกใหม่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จว.ภก. บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมตรวจเรือสินค้า M.V.SANJIN 3025 สัญชาติ HONGKONG เข้าจอดทอดสมอ บริเวณอ่าวมะขาม จว.ภูเก็ต เพื่อรับส่งสินค้า เดินทางมาจาก (Last Port) อินเดีย โดยได้คัดกรองตรวจสอบวัดไข้ลูกเรือจำนวน 21 คน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเน้นย้ำให้เจ้าของเรือและลูกเรือห้ามลงจากเรือ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือต้องสงสัยติดเชื้อโรค COVID-19ศคท.จว.ภก. ศรชล ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน