ใกล้ความจริง! คนภูเก็ตฉีดวัคซีน ลงทะเบียนขอรับเกือบครบ 70% วอนที่เหลืออีก 84,722 คน รีบจองคิว

ใกล้ความจริง คนภูเก็ตฉีดวัคซีน ลงทะเบียนขอรับเกือบครบ 70% วอนที่เหลืออีก 84,722 คน รีบจองคิว ผู้ว่าฯ สั่งการเชิงรุกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเร่งตามตัวฉีดทั้งหมด เพื่อฟื้นเศรษฐกิจรับเปิดเมือง

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลังเกิดดรามา ระบบรับลงทะเบียนแจ้งตัดสิทธิคนต่างจังหวัดที่เข้ามาลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนในจังหวัดภูเก็ต ผ่านทางรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนเมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ว่า ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตมีการตรวจพบว่าคนต่างจังหวัดเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิในการฉีดวัคซีนเกือบ 30,000 คนทางจังหวัดจึงต้องทบทวน เนื่องจากพบว่ายังมีชาวจังหวัดภูเก็ตอีกประมาณ 84,722 ราย ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ทางจังหวัดต้อการให้คนเหล่านี้ได้มาฉีดให้ครบ เพื่อที่จำนวนเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ประกอบกับขณะนี้อย่างที่ทราบสถานการณ์การนำเข้าวัคซีนของประเทศยังไม่นิ่ง เราไม่รู้ว่าการจัดส่งวัคซีนจากต่างประเทศมาให้ประเทศไทยจะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือไม่ ถ้าวัคซีนไม่มาตามเป้า คนภูเก็ตไม่ได้ฉีดตามที่กำหนดก็จะมีปัญหาเกิดตามมา

แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคนต่างจังหวัดที่ทำงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และ อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจริงๆ คนกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในส่วนของจังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอน แต่จะต้องทบทวนและยืนยันตัวตนกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือบริษัท สำนักงาน เพื่อให้รับรองว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ และอาศัยอยู่จริงๆ เพราะก่อนหน้านี้ มีการตรวจพบว่ามีคนจากต่างจังหวัด และไม่ได้ทำงานอยู่ในภูเก็ตเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิจำนวนมากอย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต พบว่า ตัวเลขของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วจำนวน 20% รวมในส่วนที่ฉีดเพิ่มจำนวน 1 เข็ม ในขณะนี้พบว่าจำนวนผู้ฉีดวัคซีนแล้ว กว่า 40% แต่ถ้ารวมที่ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดไว้ ยอดของจังหวัดภูเก็ตจะอยู่ที่ 65% ซึ่งถือว่าจำนวนตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงกับตัวเลกที่ทางจังหวัดตั้งเป้าไว้ คือ จะต้องฉีดวัคซีนให้คนภูเก็ตครบ 70% ก่อนที่จะเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว จนถึงขณะนี้จากการตรวจสอบพบว่ายังมีคนภูเก็ตที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในภูเก็ตจำนวน 84,722 คน ที่ยังไม่ลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีน ทางจังหวัดจึงขอความร่วมมือเพื่อให้คนเหล่านี้เข้าสู่ระบบ

โดยขณะนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอีกรอบเพื่อเชิญชวนให้คนภูเก็ตออกมาฉีดวัคซีน ถ้าหากลงทะเบียนตอนนี้จะมีคิวฉีดได้เลย ถ้าคนภูเก็ตฉีดครบทุกคนจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่อย่างจริงจัง และภูเก็ตจะสามารถก้าวไปสู่การนำเศรษฐกิจกลับคืนมาให้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินหน้าต่อไปได้