ถึงคิวคนต่างชาติและแรงงานต่างด้าว จองคิวฉีดวัคซีนได้วันที่ (2 มิ.ย. 64) และเข้ารีบการฉีดวัคซีนได้ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน นี้

นายประชา อัศวะธีระ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคใต้ตอนบน กล่าวว่า ภูเก็ตต้องชนะได้กำหนดให้คนต่างชาติและแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในภูเก็ตที่มีใบอนุญาตทำงาน และได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้ก่อนหน้านี้ สามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

โดยกลุ่มคนต่างชาติและแรงงานต่างด้าวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง นายจ้างสามารถลงทะเบียนจองคิวได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.และคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.วันที่ (2 มิ.ย.) และจะได้รับการฉีดวัคซีนในวันที่ 3-4 มิ.ย.2564