ภูเก็ตเร่งเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เปิดเมืองรับต่างชาติ เคลียร์พื้นที่ให้ปลอดโควิด-19

ภูเก็ตเร่งเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เปิดเมืองรับต่างชาติ เคลียร์พื้นที่ให้ปลอดโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฉีดวัคซีนแล้ว 59.9% มั่นใจครอบคลุม 70% ก่อนเปิดเมือง ผู้ว่าฯ เผย ททท.ลงภูเก็ตหารือแนวทางเปิดเมืองอีกครั้ง

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นพื้นที่ทดลองภายใต้โมเดล Phuket Sandbox ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ว่า นับจากวันนี้เหลือเวลาไม่ถึง 30 วัน ที่จังหวัดภูเก็ตจะเดินไปสู่จุดหมายในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเข้ามาภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูเก็ตที่ซบเซาอย่างหนัก แม้ว่าที่ผ่านมา จะมีนักท่องเที่ยวคนไทยเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้างแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูท่องเที่ยว ทำให้รายได้เฉลี่ยของคนภูเก็ตเหลือเดือนละไม่ถึง 2 พันบาท และเพื่อให้เดินไปถึงจุดที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ จังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมมาโดยตลอด ใน 4 ด้านหลักๆ ด้วยกัน คือ

การป้องกันการแพร่ระบาดภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในภูเก็ตเป็นศูนย์+ หรือเลขตัวเดียวภายในสิ้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อก็อยู่เลขตัวเดียวมาโดยตลอดในช่วงครึ่งเดือนหลัง มีติดเชื้อวันละ 2-4 ราย และขยับเป็น 8 ราย เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา จากแพร่ระบาดในกลุ่มแรงานต่างด้าวชาวพม่า ซึ่งจุดนี้ทาง สสจ.ได้ร่วมกับ อบจ.ออกตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง เพื่อไม่ได้ตัวเลขผู้ติดเชื้อขยับเพิ่มมากกว่านี้ เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นตัวเลขที่สาธารณสุขสามารถรับมือได้

การป้องกันเชื้อจากภายนอกเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต ทางจังหวัดได้ออกคำสั่งในการเดินทางเข้าภูเก็ต ต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม มีใบตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากไม่มีต้องกักตัว 14 วัน

การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยการฉีดวัคซีนให้คนภูเก็ต ประชากรแฝง คนต่างชาติ และแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในภูเก็ตให้ครอบคลุมจำนวนประชากร 70% หรือจำนวน 460,000 คน ขณะนี้ที่ฉีดไปแล้วทั้ง 2 เข็ม และ 1 เข็ม คิดเป็น 59.9% และที่ได้ลงทะเบียนฉีดอีก 17.15% ซึ่งจะฉีดภายในเดือน มิ.ย.นี้ จะทำให้ภูเก็ตสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ก่อนเปิดเมือง 1 ก.ค.นี้

และให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและกลุ่มยากไร้ ขาดรายได้ ซึ่งในจุดนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปให้การช่วยเหลือ แจกถุงยังชีพ รวมไปถึงในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ จะเริ่มจ้างงานเร่งด่วนให้คนตกงานกว่า 15,000 อัตรา ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนภูเก็ต วันละ 336 บาท เป็นเวลา 6 เดือน นับจากเดือน ก.ค.-ธ.ค.2564 นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต่อว่า ในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดได้มีการตั้งวงหารือกันในทุกด้าน ทุกมิติ ว่าภูเก็ตพร้อมมากน้อยแค่ไหน และจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่า เมื่อเปิดแล้ว จังหวัดภูเก็ต คนภูเก็ต รวมถึงประเทศไทยจะได้อะไรจากการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งคนภูเก็ตส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิดรับนักท่องเที่ยว เพราะเมื่อเปิดแล้วสิ่งที่ภูเก็ตจะได้คือการฟื้นฟูท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ซึ่งจะรวมไปถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอีกด้วย

“ถึงวันนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่า 1 ก.ค.นี้ ภูเก็ตจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้หรือไม่อย่างไร เพราะมีหลายปัจจัย หลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ศบค.ที่จะต้องร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางต่างๆ จังหวัดภูเก็ตเราได้พยายามในการสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อม และเมื่อภูเก็ตพร้อม ประเทศไทยพร้อม แต่ประเทศต่างๆ ยังไม่อนุญาตให้คนประเทศของเขาเดินทางมาท่องเที่ยวได้การเปิดเมืองก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานภาครัฐเองได้พยายามที่จะหารือกันในเรื่องนี้ ให้ภูเก็ตสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวให้ได้ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ตามแผนที่วางไว้” นายณรงค์ กล่าวและว่า

ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะลงมาภูเก็ต เพื่อหารือร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหลายเรื่อง เพราะในการเปิดเมืองนั้นยังมีหลายเรื่องที่ยังคิดไม่ตรงกัน เช่น เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตแล้ว จะมีการกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวว่าให้อยู่ในโซนไหนอย่างไร แต่ทางจังหวัดภูเก็ตต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามากระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะภูเก็ต เพื่อให้รายได้กระจายทั่วถึงทุกพื้นที่และทุกกลุ่มในพื้นที่ภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในตอนท้ายว่า สิ่งที่จะต้องพิจารณาควบคู่กันไปในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ มาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวนั้นเราต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาให้มากที่สุดเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น แต่ในด้านสาธารณสุขจะทำอย่างไรให้การป้องกันโรคทำได้ดีที่สุด ไม่ให้โรคจากนักท่องเที่ยวกระจายออกไปข้างนอก จึงต้องมีมาตรการในการตรวจหาเชื้อตั้งแต่เริ่มเข้ามาวันแรก วันที่ 5 ที่อยู่ในภูเก็ต และวันที่จะออกจากภูเก็ต เป็นต้น แต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวต้องการนั้นต้องการให้มีเงื่อนไขน้อยที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องหารือกันเพื่อให้เกิดความสมดุลมากที่สุดและเกิดการเดินทางท่องเที่ยวให้ได้